veľmi mierna   100 - 130 °C
mierna   120 - 130 °C
stredne vyhriata   150 - 175 °C
vyhriata   180 - 200 °C
horúca   200 - 210 °C
veľmi horúca   220 - 250 °C