PL - polievková lyžica   l - liter
ČL - čajová lyžička   dl - deciliter
KL - kávová lyžička   ml - mililiter
ks - kus   g - gram